Skip to main content

Digital Twin for Power Equipment

Xuzhu Dong, Daniel Sabin, Lei Wang, Jun Lv, Wei Jiang, Hai Qian, Wei Luo, Jinzhuang Lv, Jun Deng, Lianteng Shen, Zhe Li, Xiaomeng Di, Ran Zhuo, Meng Gao, Xiaodong Du, Yuling He, Rui Liu, Jieshuai Ren, Bo Wang, Yu Zheng, Xiangli Chen, Yiqian Zhao, Lifan Yang, Sean Zhang, Chuanhua Zhou, Gang Wang, Dongxia Zhang, Zhongdong Wang

 • PES
  Members: Free
  IEEE Members: $10.00
  Non-members: $20.00
  Pages/Slides: 105
White Paper 30 Jan 2024

This document provides a comprehensive cutting-edge view of digital twin for power equipment, relevant to power generation, transmission and distribution, energy storage and power supply. IEEE PES working group on Digital Twin for Power Equipment depicts objectives, general structure, standardization, and typical application of digital twin for power equipment, and also summarizes the latest R&D and application results in this topic. IEEE PES T&D Committee and its satellite division in China co-grouped the working group to prepare this document as a contribution to the IEEE PES Transmission and Distribution Committee.

Chairs:
Eriks Surmanis
Primary Committee:
Transmission and Distribution Committee

More Like This

 • PES
  Members: Free
  IEEE Members: $19.99
  Non-members: $39.99
 • PES
  Members: Free
  IEEE Members: $19.99
  Non-members: $39.99
 • PES
  Members: Free
  IEEE Members: $11.00
  Non-members: $15.00